Persondatapolitik

Hvem er vi ?

Norcover ApS, CVR: 44243881, Agro Business Park, Niels Pedersens Alle 2, DK-8830 Tjele.
Vores website: https://www.norcover.eu.

Har du spørgsmål til denne persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte os på norcover@norcover.eu.

Brug af personoplysninger

Denne politik om beskyttelse af personoplysninger beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger hos Norcover ApS. Vi beskriver, hvilke personoplysninger der behandles til hvilke formål, det lovlige behandlingsgrundlag for denne behandling samt andre relevante forhold, der knytter sig hertil. Vi indsamler og behandler personoplysninger til de formål, der følger af vores virksomhed, herunder salg af produkter og tjenesteydelser til kunder på privat- og erhvervsmarkedet. Vi indsamler også personoplysninger, når du besøger vores websider. Der gælder en separat politik om beskyttelse af personoplysninger for medarbejdere og jobansøgere. Vores behandling af personoplysninger foregår i overensstemmelse med EU’s persondataforordning (GDPR).

Brugere af vores hjemmeside

Vores websider indeholder en kontaktformular, som du kan udfylde med navn, e-mailadresse , mobilnummer, og kommentar. Vi behandler personoplysninger med det formål at besvare dine spørgsmål, og behandlingen er baseret på dit underforståede samtykke til, at vi må behandle dine kontaktoplysninger til dette formål, som du giver ved, at du frivilligt sender disse oplysninger til os via vores websider, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a). Vi behandler personoplysninger fra webformularen, så længe det er nødvendigt for at kunne besvare dit spørgsmål, og sletter dem senest ét år efter sidste kontakt mellem dig og os, medmindre du bliver kunde hos os, i hvilket fald vi behandler personoplysninger om dig til dette formål i overensstemmelse med beskrivelsen ovenfor.

Med henblik på at kunne håndtere og administrere vores hjemmeside behandler vi personoplysninger om dig, hvis du giver samtykke til cookies. Du kan læse mere om dette i vores cookiepolitik. Alt afhængig af hvilke cookies du giver samtykke til, kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger som fx IP-adresse eller hvilke sider du besøger på vores hjemmeside eller på tværs af internettet, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Hvis du giver samtykke til tredjepartscookies, deler vi oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside med Google med henblik på at lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Hvis du giver samtykke til tredjepartscookies, deler vi også oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside med de sociale medieudbydere som fx Facebook og LinkedIn med henblik på at lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig. Vi er i forbindelse med disse behandlingsaktiviteter fælles dataansvarlig med de sociale medieudbydere, jf. persondataforordningens art. 26.

Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik.

Hvor længe vi behandler dine personoplysninger til disse formål afhænger af, hvilke cookies du giver samtykke til.

Direkte markedsføring

Med henblik på at kunne holde dig opdateret med relevante nyheder, behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger som fx dit navn og kontaktoplysninger, hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10

I det omfang det er nødvendigt, videregiver vi dine personoplysninger til vores softwareleverandører og samarbejdspartnere.

Som udgangspunkt behandler vi dine personoplysninger, indtil du framelder markedsføringen. Du kan altid framelde dig markedsføringen ved at klikke på ”afmeld” i vores nyhedsbreve eller ved at henvende dig til os som beskrevet på norcover@norcover.eu

Hvis du framelder dig vores markedsføring opbevarer vi dine personoplysninger op til tre måneder efter framelding med henblik på at kunne dokumentere dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Potentielle kunder

Vi indsamler og registrerer personoplysninger om kontaktpersoner hos vores kunder, leverandører og andre forbindelser, som har kontakt med os. Det gør vi for at kunne holde løbende kontakt med vores kunder, informere om produkter og bestillinger, behandle køb, organisere leverancer, fakturere mv.

I sådanne tilfælde behandler vi navn, e-mailadresse og telefonnummer om kontaktpersoner og eventuelt også en historik over dialog med kontaktpersoner, bestillinger mv.

Hvis du er kunde hos os, følger behandlingsgrundlaget af vores aftale med dig, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1., litra b). Personoplysningerne opbevares i dette tilfælde, så længe du er kunde hos os, og i tre år efter at kundeforholdet er ophørt. Hvis du derimod er ansat hos en af vores erhvervskunder, følger behandlingsgrundlaget af vores legitime interesse i at behandle oplysninger om vores kunders kontaktpersoner til de formål, der er beskrevet ovenfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f), hvor vores interesser efter en nærmere vurdering vejer tungere end den registreredes krav på beskyttelse af personoplysninger. Oplysningerne opbevares, så længe du er ansat hos en af vores kunder. Personoplysningerne slettes, senest et år efter at vi får besked om, at du er stoppet hos en af vores kunder. I begge tilfælde vil personoplysningerne efter behov blive behandlet i overensstemmelse med de lovbestemte regler om opbevaringstid, f.eks. bogføringslovens krav om opbevaring af bogføringsbilag (såsom fakturaer) i fem år efter regnskabsårets afslutning.

Personoplysningerne indsamles enten fra dig eller fra din arbejdsgiver.

Uopfordret ansøgning sendt via e-mail

Du kan sende os en uopfordret ansøgning via e-mail på norcover@norcover.eu. Grundlaget for vores behandling af disse oplysninger er dit underforståede samtykke til, at vi må gemme din jobansøgning og vurdere dig, når der bliver ledige stillinger hos os. Vi opbevarer personoplysningerne, så længe du samtykker til vores behandling af dem. Du kan når som helst trække dit samtykke til vores behandling af din jobansøgning tilbage. Vi vil i så fald slette ansøgningen og vil ikke længere kunne benytte personoplysningerne til at vurdere dig til en fremtidig ledig stilling hos os.

Dine personlige data slettes senest efter 6 måneder.

Hvem får adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger bliver kun behandlet af faste eller konsulentansatte medarbejdere, som har behov for at få adgang til oplysningerne i forbindelse med deres arbejde. Alle faste og konsulentansatte medarbejdere har underskrevet en fortrolighedserklæring vedrørende de personoplysninger, den enkelte bliver bekendt med eller på anden måde behandler i forbindelse med sine arbejdsopgaver.

Fortrolighedserklæringen gælder også, efter at ansættelsesforholdet er ophørt.

Sikkerhedsforanstaltning

Vores behandling af dine personoplysninger gennemføres på en sikker måde og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav, som følger af databeskyttelseslovgivningen. Vi har iværksat de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at garantere informationssikkerheden for de personoplysninger, vi behandler.

Vi gennemfører regelmæssige risikovurderinger af denne behandling, og vi har etableret rutiner for håndtering af eventuelle brud på informationssikkerheden, herunder rutiner for underretning af Datatilsynet og eventuelt også de registrerede personer, som er berørt af et brud på datasikkerheden.

Rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder over for os. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os som beskrevet ovenfor under pkt. 1.

– Du har ret til at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.

– Hvis vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du som udgangspunkt ret til at få sådanne urigtige personoplysninger om dig rettet.

– I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig.

– I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

– I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

– I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med denne politik om beskyttelse af personoplysninger eller den gældende databeskyttelseslovgivning.

Du kan finde de opdaterede kontaktoplysninger til Datatilsynet her: www.datatilsynet.dk/kontakt

Norcovers persondatapolitik version 1, d. 08. 02. 2024